Remens Ayla
NPA 5639
UELN.:
578004NPA005639
Stamboknr.:

Utenl.nr.: NO
Far:
Gilbert v.h. Iebenbos
NPA 1802
Stamboknr.:
NS 0289
Utenl.nr.: V.801866 NL
Mor:
Calina
NPA 2010
Stamboknr.:
NS 685
Utenl.nr.:
Farfar:
Weststar v. St. De Hoeve

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S 914
Farmor:
Toosje v.d. Laar

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S 91733
Morfar:
Småen
NPA 1637
Stamboknr.:
NS 0260
Utenl.nr.:
Mormor:
Bella fra Bjørnegård
NPA 675
Stamboknr.:
NS 230
Utenl.nr.:
Farfars far:
Okay v. Geldersoord

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S 761
Farsfars mor:
Musette v. Dorpzicht

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S 23041
Farmors far:
Oran v.d. Tip

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S 781
Farmors mor:
Olivia v.h. Klooster

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
V.75961
Morfars far:
Silkesvarten II
NPA 536
Stamboknr.:
NS 0118
Utenl.nr.:
Morsfars mor:
Troya of Innset
NPA 1079
Stamboknr.:
NS 175
Utenl.nr.:
Mormors far:
Ungi of Setterhall
NPA 593
Stamboknr.:
NS 041
Utenl.nr.:
GB
Mormors mor:
Pearl
NPA 601
Stamboknr.:
NS 44
Utenl.nr.:
SPSB vol.76 GB
 
Tilbake