RBR Leandro
NPA 8211
UELN.:
578004NPA008211
Stamboknr.:
NS v1456
Utenl.nr.: NO
Far:
Claes av Bergli
NPA 5366
Stamboknr.:
NS 0864
Utenl.nr.: NO
Mor:
Liesbeth v.d. Menger
NPA 8033
Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S.120979 NL
Farfar:
Skattens Creol
NPA 3046
Stamboknr.:
NS 0542
Utenl.nr.:
SPAR 38-98-5652 SE
Farmor:
Peggy V. Botterland
NPA 4945
Stamboknr.:
NS 676
Utenl.nr.:
V. 132988 NL
Morfar:
Ferdinand v. st. de Dwarsdijk

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S. 800907 NL
Mormor:
Geata v.d. Menger

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S. 107464 NL
Farfars far:
Capone-Fire

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
RS 252 SE
Farsfars mor:
Almnäs Ariette

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
RS 2345
Farmors far:
Kristof V.D. Bolster

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S.807629 NL
Farmors mor:
Linda V. Botterland

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S. 119292 NE
Morfars far:
Bram v.d. Gathe

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S.994 NL
Morsfars mor:
Sambretta L. H.

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S. 91243 NL
Mormors far:
Arno v. St. 'T Hurkske

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
528009860000967 NL
Mormors mor:
Veronica v.d. Heuven

Stamboknr.:

Utenl.nr.:
S.93098 NL
 
Tilbake