Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Den nye Hestepassforskriften. 04.06.2017
Skrevet av: HS
Den nye Hestepassforskriften gjelder fra 01.06.2017 vedtatt av Landbruks- og matdepartementet. Det nye nasjonale hesteregisteret som blir driftet av Norsk Hestesenter er i drift fra 01.06.2017. Det nasjonale hesteregisteret skal inneholde en del opplysninger om alle hester i Norge.

Det nasjonale hesteregisteret skal inneholde en del opplysninger om alle hester i Norge.  Dette er identitetsopplysninger og mattrygghetsdata om hesten.  Det er passutstende organ, for ponniene Norsk Ponniavlsforening og myndighetene som har adgang til dette registeret.  Ingen hesteeier kan registrere hesten sin selv i dette registeret.

Ut fra den nye hestepassforskriften vil hestepasset få en annen form. Det blir stort sett de samme opplysningene som før, men passet blir bygget opp i seksjoner og avsnitt, der hestens identitet og mattrygghetsdata er viktigst.

For ponnier som registreres i Grunnstamboken vil passet koste kr 1.500,- + eksp.gebyr. For ponnier som registreres i Bruksregisteret vil passet også koste kr 1.500,- + eksp.gebyr. Eierskapet til hesten i passet må alltid være korrekt.

Tilleggsregistrering av hester med utenlandske pass.

Dersom hesten din har utenlandsk pass og skal være i landet lenger enn 90 dager må den registreres innen 30 dager.  Når det gjelder ponnier bør det gjøres i Norsk Ponniavlsforening.  De utenlandske ponniene blir registrert på lik linje som norskavlede ponnier.  Enten i Grunnstamboken eller i Bruksregisteret.  Stort sett er det konkurranseponnier som registreres i tilleggsregisteret.  Mange av disse ponniene skal senere gå i avl eller selges, da er den allerede registrert i NPA.  Ponnier kan fritt være med på NPA show og Bruksbedømmelser noe som er meget populært.  Da kan den eldre konkurranseponnien lære opp en ny liten rytter.

Tilleggsregistrering i Grunnstamboken koster kr 700,- + eksp.gebyr.           Tilleggsregistrering i Bruksregisteret kr 500,- + eksp.gebyr.  

Skrevet av Mattilsynet,  01.06.2017:

Endringene av hestepassforskriften er vedtatt av Landbruks og matdepartementet. Bestemmelsene om at alle hester skal ha hestepass endres ikke, og fristen for å skaffe dette videreføres. Utstedelse av hestepass har en makspris på 1505 kroner pluss veterinærutgifter. Når hestepasset utstedes registreres det identitetsopplysninger og mattrygghetsdata om hesten. I tillegg kan avstamningsopplysninger registreres på frivillig basis. Disse opplysningene skal nå samles i et sentralt nasjonalt hesteregister. Registeret er opprettet og driftes av Norsk Hestesenter. Passutstedere og myndighetene har tilgang til registeret.

De passutstedende organene rapporterer opplysningene til det sentrale nasjonale hesteregisteret. Dersom opplysninger i hestepasset endres er det viktig at du melder fra om dette til organet som du fikk hestepasset fra. Registrering av endringer er kostnadsfritt, med unntak for porto for å sende inn hestepasset.

 

Tilleggsregistrering av hester med utenlandsk hestepass

Dersom hesten din har norsk hestepass, er alle opplysninger allerede registrert hos et norsk passutstedende organ. Dersom hesten din har utenlandsk hestepass, og den holdes permanent her i landet, stilles det krav om at den skal tilleggsregistreres hos et norsk passutstedende organ. Fristen for dette er 30. juni 2017 eller 30 dager etter permanent innførsel.

Tilleggsregistreringen gjøres ved at hestepasset sendes inn til et norsk passutstedende organ for registrering. Denne registreringen skal maksimalt koste 755 kroner pluss porto for forsendelse av hestepasset.

 

Hester som ikke skal slaktes til mat

Når livet til hesten må avsluttes, kan den enten avlives og destrueres eller slaktes til mat. Det er viktig å huske på at slakt til mat innebærer visse krav til mattrygghet. Dersom du ikke ønsker at hesten din skal slaktes til mat, kan du selv nedtegne dette i hestepasset og rapportere det til det norske passutstedende organet der hesten er registrert. Om hesten får medisiner som gjør at den ikke kan slaktes til mat skal dette også nedtegnes i hestepasset. Veterinæren som behandler hesten skal opplyse deg om hva medisineringen medfører. Veterinæren er også ansvarlig for å nedtegne i hestepasset, samt rapportere til hesteregisteret, dersom medisineringen medfører at hesten ikke kan slaktes til mat.


Tips en venn om denne nyheten:
Fra: Til epost:
 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening