Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Nye krav for alle import-ponnier til Norge 12.04.2016
Skrevet av: HS
En ny EU-forordning gjør at alle import-hester og -ponnier som befinner seg i Norge nå må registreres hos et norsk passutstedende organ. Passutstedende organ for ponnier i Norge er Norsk Ponniavlsforening.

Fra om kort tid gjelder en ny EU-forordning som får særlig betydning for ponnier som er importert til Norge. Det betyr at eiere av importponnier som ikke er registrert hos et norsk passutstedende organ må ta kontakt for å få dette gjort. Reglene gjelder også for ponnier som er importert for mange år siden, og dette gjelder også krysningsponnier.

Passutstedende organ i Norge for ponnier er Norsk Ponniavlsforening v/stambokfører Grete Lyngstad. 

 

Fremgangsmåte:

1. Ta kopi av framsiden av passet og de utfyllte sidene inne i passet før du sender passet fra deg. 

2.  Det er viktig at at riktig eier er ført inn i passet.  Hvis ikke send med kopi av kjøpekontrakt eller annen kjøpsavtale.  Ponniens pass sendes deretter til stambokfører.

3.  Betaling:  Du kan forhåndsbetale kr 700,- til NPA's konto 9365 11 84302 og sende kopi av bankkvitteringen sammen med passet.  Da blir passet sendt tilbake med vanlig A-post.  Blir registreringen ikke forhåndsbetalt sendes passet tilbake til eier i oppkrav.

 

Ønske om sporbarhet

Bakgrunnen for de nye kravene er at hester og ponnier skal være sporbare.  For å oppnå dette må alle hester og ponnier ha en sikker identifikasjon.  Det er også viktig å ha en oversikt over hvor mange og hvilke individer som befinner seg i hvert enkelt land.  Disse behovene ligger til grunn for den nye EU-forordningen som også gjelder for Norge gjennom EØS-avtalen.

I den samme forordningen kreves det også at hvert enkelt land oppretter et sentralt nasjonalt register som skal fungere fra 1. juli i år.  Det er Mattilsynet som bestemmer hvem som skal drifte et slikt register i Norge.

Ved registrering hos Norsk Ponniavlsforening (NPA) er det Mattilsynet som har bestemt at passet skal sendes til stambokføreren for behandling.

 

Utdrag fra nettartikkel: http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/produksjonsdyr/hest/nytt_nasjonalt_hesteregister__hva_betyr_det_for_deg.21717

        

Ponnier som er registrert i andre land

Når forskriftsendringen trer i kraft må du registrere ponnien din her i Norge, selv om ponnien din allerede er registrert i et annet land. Slik tilleggsregistrering vil gjelde for alle ponnier med permanent opphold, det vil si opphold over 90 dager.

De nye reglene krever kun tilleggsregistrering av de opplysningene i passet som skal samles inn til det sentrale nasjonale hesteregisteret (se ovenfor) og ikke oppføring i stambok. Dersom du i tillegg ønsker å stambokføre ponnien din i Norge, skal tilleggsregistreringen og stambokføringen gjøres hos det passutstedende organet som fører stambok for den aktuelle ponnirasen.  For alle ponniraser er NPA stambokførende organ. Stambokføring i Norge er nødvendig dersom du ønsker å få avkom etter ponnien din og avkommet skal stambokføres.

Dersom ponnien din tilhører en rase det ikke føres stambok for i Norge eller du ikke ønsker å stambokføre ponnien din i Norge, kan også NPA registrere denne ponnien. For de fleste er det naturlig slik at ponnien kan delta i NPAs ulike arrangementer.  De øvrige som kan registrere hester uten stamme i Norge er Norsk Varmblod og Norsk Hestesenter.

For å tilleggsregistrere og/eller stambokføre ponnien din sender du inn passet til aktuelt passutstedende organ. Mens passet er til behandling kan du få et midlertidig id-dokument som er gyldig i 45 dager, slik at du kan delta i konkurranser eller flytte ponnien. Dette kravet er ennå ikke gjeldende i Norge. Mattilsynet anbefaler likevel at slik tilleggsregistrering gjøres allerede i dag, for å unngå kø når forskriftsendringen trer i kraft.

For allerede importerte/innførte hester skal tilleggsregistreringen gjennomføres senest 30 dager etter at forskriftsendringen trer i kraft. For framtidige importer/innførsler vil fristen være 30 dager etter at hesten har kommet til landet. (Kostnaden for tilleggsregistrering bestemmes av det passutstedende organet, men skal ikke overstige selvkost).

For ponnier uten godkjent stamme koster registrering kr 500,-.  For ponnier med godkjent stamme koster regisrering kr 700,-.

 


Tips en venn om denne nyheten:
Fra: Til epost:
 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening