Forsiden
Om NPA
- Styret
- Stambokfører
- Raserepresentanter
Stutterier
Show og utstilling
- Påmelding til utstilling
- Resultater
Hingstekatalogen
Søknader om
navnegodkjenning
Ponniregister (søk)
Statistikk
- Dyr pr. rase
- Bedekninger
- Lisensieringer
Bli medlem
Ponnipool
- Ponni søker rytter/kusk
- Rytter/kusk søker ponni
Ponniraser
- Avlsplan for ponnier
- Connemara
- Exmoor
- Dartmoor
- Gotlandsruss
- New Forest
- Shetland
- Sportsponni
- Welsh
NPA-regelverk
Medlemsblad
Lenker
Sølvfarge og øyesykdom på Shetlandsponni 08.11.2022
Skrevet av: Sandra Davidsen
Veterinær Arvid Reiersen har laget ett informasjonsskriv om sølvfarge og øyesykdom hos Shetlandsponni. Han jobber til dagelig på veterinærinstituttet og har fagansvar for hestesykdommer.

Han har også avlet N/L-hest i 30 år, og er leder i avlsutvalget der. N/L-hest har sølvgen i sin rase fra en av stammødrene i rasen. N/L-hest har gått ut med lignende informasjon som det han har laget for Shetlandsponni for å unngå at det avles dyr med sølvgen i dobbelt dose. Alle kårede hingster som ikke selv er sølvfarget er blitt gentestet for avdekke bærerskap. Et slikt testingsregime er viktige for at avlere skal kunne unngå å parre hopper med sølvgen med hingster som er bærere. Det kan diskuteres om det er nødvendig å teste hingster der begge foreldrene er svarte, brune eller borkede, fordi disse kan ikke være bærere.

Sølvfarge og øyesykdom på Shetlandsponni:

Evnen (genet) for å lage sølvfarge kan komme fra far, mor eller begge. Avkommet vi få egenskapen i enkel dose dersom det får den fra far eller mor. Avkommet vil ha egenskapen i dobbelt dose dersom det får den fra både mor og far.

Denne evnen (sølvgenet) bleker svartfarge og kommer derfor til uttrykk å hester som i utgangspunktet er svarte, brune eller borket. Disse blir da sølvsvarte, sølvbrune og sølvborket. Dette gjelder også om de i tillegg er konstantskimle/fargevekslere. Blekingen av svartfargen er den samme uavhengig av om hesten har evnen/genet i enkel eller dobbel dose.

Vi vil ikke kunne se på hester som i utgangspunktet er røde eller gule om de har denne evnen (genet). De kan derfor være bærere dersom de har fått sølvgenet fra far/mor.

På avblekbare skimler kan en se den grunnleggende fargen som føll, og en kan derfor også om de er sølvsvartskimmel, sølvbrunskimmel eller sølvborkskimmel.

Sølvgenet ligger i arvestoffet (kromosomet) tett sammen med genet for en arvelig øyensykdom. Denne øyensykdommen arves ned sammen med evnen til å lage sølvfarge (sølvgenet).

Dersom hesten har sølvgenet i dobbelt dose vil de aller fleste hester få betydelig nedsatt synsfunksjon. Det er mulig å se forandringer i øynene også på hester som har sølvgenet i enkel dose, men disse synes ikke å ha nedsatt synsfunksjon.

Dyrevelferdsloven setter forbud mot å avle dyr som har reduserte helse eller sykdommer. Det ligger også en aktsomhetskrav som gjør at det er forbudt å parre dyr der sannsynligheten er stor for at avkommet skal få nedsatt helse/sykdom.

Hester med sølvgen i enkel dose får ikke nedsatt synsfunksjon. Hester med sølvgen i dobbelt dose får betydelig nedsatt syn og det er derfor ikke lov å avle slike hester.

Forutsetningen for å få en hest med dobbelt sølvgen er at en parrer to hester som har sølvgen. Hester med sølvgen er enten sølvsvarte, sølvbrune eller sølvborket. Disse hestene må ikke parres med hverandre fordi da kan avkommet få sølvgen i dobbelt dose med nedsatt syn.

Dette gjelder også røde og gule hester som er bærere av sølvgen. Dersom det er lite sølvfargede i stammen til røde og gule hester, og foreldrene ikke er sølvfargede, så er sannsynligheten liten for at de er bærere. En må likevel genteste røde og gule hester for å kunne utelukke at de er bærere av sølvgen.


Tips en venn om denne nyheten:
Fra: Til epost:
 
Show og utstiling
Pass og registrering
Nettbutikk
Søk i ponniregisterert
Ponnier til salgs
Vis stambøker
Kontakt oss
Logg på "Min side"
Brukernavn:
Passord:
 
Hva er "Min side"?
Motta nyheter på epost!
Din epost:

Våre samarbeidspartnere
Siden er copyright © beskyttet og tilhører Norsk Ponniavlsforening